Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van gewone agenda

Wat zijn de eigenschappen van een gewone agenda? Een agenda, superhandig natuurlijk. Je houd er afspraken in bij en kan notities plaatsen voor dingen die je niet moet vergeten. Maar zijn er ook nadelen te noemen? Afhankelijk van het boekje Vergeet je de agenda? Of zijn pagina’s onleesbaar geworden door een omgevallen kop koffie? Dan baal je echt. Belangrijke afspraken zijn opeens niet meer in te zien, en dat kan echt grote gevolgen hebben. Niet voor anderen in te zien Een agenda ligt op jouw bureau of zit in jouw handtas. Collega’s of klanten kunnen hier niet direct aanpassingen aan…