Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van grootkeuken hygiene HACCP

HACCP is een term die je misschien wel ooit gehoord hebt als je werkt in een bedrijf wat met voeding omgaat. Het is een term die betrekking heeft op een specifieke richtlijn. Deze richtlijn is van toepassen op ieder bedrijf die een stuk van het proces van het verwerken en verschepen van eten op zich neemt. Elk bedrijf wat dus een taak op zich neemt met eten moet zich houden aan deze richtlijnen. HACCP is een afkorting voor de betekenis: Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen om gezondheidsrisico’s voor de mensen helemaal te doen verminderen.

Dit controleproces is een regel welke is uitgegeven door de Europese Unie, hij geldt dan ook voor alle lidstaten. HACCP is een preventief systeem wat zelfstandig opgesteld en toegepast zal worden bij ieder bedrijf die deze regel moet naleven volgens het artikel. De nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA) zal kijken of alles wel volgens plan wordt nageleefd. Bedrijven die regels met betrekking tot HACCP en hygiëne niet nakomen worden vervolgd, dit betekent dat ze bijvoorbeeld een boete krijgen of dat de hele tent gesloten zal worden. Je moet het dus eigenlijk zien als een mogelijkheid tot he controleren van de markt van de voedingsmiddelen, dit is natuurlijk altijd goed want op die manier zal de kwaliteit op deze markt altijd zeer hoog blijven. Op die manier zullen de mensen minder snel een slechte ervaring hebben, dit is voor iedere partij goed.