Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Muziek

Eigenschappen van geluid

Geluid is een bijzonder fenomeen. Het zorgt ervoor dat wij met elkaar kunnen communiceren, muziek kunnen luisteren en nog veel meer. Geluid dat wij kunnen horen wordt veroorzaakt door geluidsgolven die zich door de lucht voortbewegen. In dit artikel vertellen we je meer over de eigenschappen van geluid. Wat is geluid? Geluid wordt veroorzaakt doordat lucht in beweging wordt gebracht. Dit wordt geluidsgolven genoemd. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oog niet zichtbaar. Een andere naam voor geluidswetenschap is akoestiek. Akoestiek is een vorm van natuurkunde waar bijvoorbeeld Alexander Graham-Bell zich mee bezighield. Geluid verlaat de geluidsbron, bijvoorbeeld een radio,…

Eigenschappen van een piano

Er zijn aardig wat mensen die thuis een piano hebben staan. Iedereen die het speelt vind het waarschijnlijk een geweldig instrument, het is echter wel zo dat bijna niemand weet hoe een piano precies werkt en hoe alles in elkaar…