Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van geluid

Geluid is een bijzonder fenomeen. Het zorgt ervoor dat wij met elkaar kunnen communiceren, muziek kunnen luisteren en nog veel meer. Geluid dat wij kunnen horen wordt veroorzaakt door geluidsgolven die zich door de lucht voortbewegen. In dit artikel vertellen we je meer over de eigenschappen van geluid.

Wat is geluid?

Geluid wordt veroorzaakt doordat lucht in beweging wordt gebracht. Dit wordt geluidsgolven genoemd. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oog niet zichtbaar. Een andere naam voor geluidswetenschap is akoestiek. Akoestiek is een vorm van natuurkunde waar bijvoorbeeld Alexander Graham-Bell zich mee bezighield.

Geluid verlaat de geluidsbron, bijvoorbeeld een radio, als trillingen. Deze trillingen worden geluidsgolven die zich door de lucht voortbewegen naar de ontvanger, het oor. Het oor bevat gehoororganen, zoals een trommelvlies en een aantal gehoorbeentjes, de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. De geluidsgolven botsen tegen het trommelvlies, Het trommelvlies trilt en brengt de gehoorbeentjes in beweging. De signalen van het trommelvlies en de gehoorbeentjes worden door de hersenen geïnterpreteerd als geluiden.

Het is moeilijk om iets te omschrijven wat je met het menselijk oog niet kunt zien, maar we hopen het zo goed mogelijk uit te leggen. Geluidsgolven worden gevormd door trillingen en luchtdrukveranderingen. Hoe hoger de luchtdruk, des te harder het geluid klinkt. Dit wordt amplitude of volume genoemd. Volume wordt uitgedrukt in decibel. Geluid beweegt zich voort met een bepaalde snelheid. Zo beweegt geluid zich in water sneller voort dan onder droge omstandigheden. Het aantal luchttrillingen in een seconde wordt frequentie genoemd. Hoe meer luchttrillingen per seconde, des te hoger de toon is die je hoort. Bij minder luchttrillingen hoor je een lagere toon.

Het effect van geluid op de mens

Heel hoge tonen zijn voor de mens praktisch niet te horen. Jonge kinderen kunnen nog wel hele hoge tonen horen, maar als je ouder wordt gaat dit steeds moeilijker. Dit heeft te maken met de gevoeligheid van de gehoorbeentjes, slijtage en de gehoorbeschadigingen die iemand in zijn leven heeft opgelopen.

Gehoorbeschadiging

Als je te lang aan harde geluiden bloot wordt gesteld, beschadigen je oren. Je kan last krijgen van oorsuizen, en je kan zelfs doof worden. Draag daarom altijd goede gehoorbescherming als je een concert of evenement bezoekt. Je kunt al een gehoorbeschadiging oplopen bij een blootstelling aan geluiden van 80 decibel. Hele harde onweer, of het afschieten van een geweer, kunnen direct schade veroorzaken aan je gehoor. We hebben het dan over geluiden van rond de 120 decibel.

Geluidshinder

Niet alleen harde geluiden kunnen schade aanrichten. Wist je dat geluidshinder ook schade kan aanrichten? Dit heeft dan meestal niet direct effect op je gehoor, maar het is nadelig voor je algehele lichamelijke gezondheid. Als je aan het spoor of een drukke weg woont, kan dit uiteindelijk een flinke impact hebben op je lichaam en je dagelijks leven.

Door lange blootstelling aan hinderlijk geluid raak je gestrest, je slaapt slechter en je krijgt daardoor weer allerlei lichamelijke klachten. Geluidshinder kan zelfs leiden tot hartfalen. Wist je dat geluid dit effect op de mens kan hebben?

Hoe wordt je van geluidshinder verlost?

Heb je veel last van geluidshinder? Dan is hier zeker iets aan te doen. Door een paar simpele aanpassingen kun je vrijwel iedere ruimte in jouw huis geluidsdichtmaken. Je kunt dit doen door je huis te verbouwen en overal extra goed te isoleren, maar dit hoeft niet direct. Ben je op zoek naar een snelle oplossing? Dan vertellen wij je graag hoe je dit kan doen.

Ruimte geluiddicht maken

Je kunt een ruimte in jouw huis heel eenvoudig geluiddicht maken. Plaats om te beginnen tochtstrippen langs alle ramen. Dit dicht alle eventuele kieren, waardoor de kans klein is dat er nog geluid van buiten naar binnen doordringt. Je kunt ook tochtstrippen langs de deuren plaatsen. Hiermee krijg je hetzelfde effect als bij de ramen. Onderaan de deur kun je het beste een deurveeg plaatsen.

Nu je alle gaten en kieren hebt gedicht is het tijd om verdere geluiddempende materialen aan te brengen. Leg bijvoorbeeld een groot vloerkleed op de grond om het geluid van voetstappen te verminderen. Aan de muren kun je wandkleden of schuimpanelen hangen om de muren geluiddempend te maken. Op deze manier heb je in een handomdraai jouw slaapkamer of woonkamer geluiddicht gemaakt en zal jouw huis weer een oase van rust worden.