Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van goede sloffen

Veel mensen thuis hebben een stenen of een andere harde soort vloer. Dit soort vloeren zijn in de wintertijden vaak erg koud en zijn ongelukkig om op te lopen. Daarom kopen mensen vaak een paar sloffen, om zo toch over een koude vloer te kunnen lopen. Maar hoe kiest iemand nou de perfecte slof? De kenmerken van een goede, mooie slof Een slof moet natuurlijk de goede maat hebben. Dit ligt natuurlijk voor de hand, maar bij sloffen kijkt men toch nog met de maat snel de andere kant op. Maar sloffen met een verkeerde maat kunnen erg ongemakkelijk zijn…