Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van een ooglaserbehandeling

De eigenschappen van een ooglaserbehandeling liggen vooral in de manier waarbij lasers ingezet worden om een stukje van het hoornvlies, dan wel de ooglens weg te branden, om zodoende de scherpte werking van het oog danig te beïnvloeden.

Niet elk type laser of laserbehandeling is mogelijk voor elk type oog, en voor elk type sterkte. Patiënten met oogsterkte positief (verziendheid of hypermetropie) kunnen beter geholpen worden met ooglaserbehandelingen dan patiënten met een negatieve oogsterkte (bijziend of myopie).

Ooglaserbehandeling

Er zijn drie hoofdgroepen te vinden in de verschillende ooglaserbehandelingen. Zo is er de Lasek behandeling die hoofdzakelijk de eerste hoornvlieslagen beïnvloed, en daardoor een beter zicht veroorzaakt voor de patiënt met een oogafwijking.

De Lasik ooglaserbehandeling behoeft een grotere chirurgische ingreep, waarbij direct de ooglens van de patiënt behandeld wordt voor een langdurig resultaat. De laserbehandeling veroorzaakt een additionele bolling van de lens waardoor de scherpte beïnvloedt wordt, en dus het zicht van de patiënt verbeterd.

Lasik ooglaser behandelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën, de traditionele Lasik, en de IntraLasik Femtosecond methode. Deze laatste heeft de eigenschappen van een volledige laserbehandeling daar het zogeheten oogflapje ook door de laser wordt gecreëerd.

Lasik is een volledig geaccepteerde behandelmethode, en is tegenwoordig door de verbeterde toepassing van moderne lasers vele malen veiliger geworden.

De eigenschappen van een ooglaserbehandeling liggen qua behandelmethode een beetje uit elkaar, echter allen met hetzelfde doel, en wel het zicht veld van de patiënt verbeteren, en de sterktecapaciteit van de ogen voor een langdurige tijd verbeteren. Meer weten over de kosten van een behandeling, lees dan hier meer.