Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van een smart lock

Wat is een smart lock en wat zijn de eigenschappen ervan?

Wat is een smart lock?

Een smart lock is Engels voor slim slot, in dit geval een slim deurslot. Waar je bij een conventioneel slot meestal te maken hebt met een cilinderslot die te openen is met een sleutel, gaat het bij een smart lock om een slot dat niet werkt op basis van een fysieke sleutel. Hoe open je het dan, hoor ik je al vragen. Het openen van het slot doe je door middel van het tonen van je vingerafdruk of het invoeren van een pincode. Afhankelijk van het model smart lock zal je een van deze methodes moeten toepassen.

Wat zijn de eigenschappen?

  • Moeilijk te kraken door dieven
  • Voor meerdere gebruikers in te stellen
  • Jezelf buiten sluiten is verleden tijd
  • Toegang voor bepaalde tijdstippen blokkeren
  • Registratie van wie, wanneer binnenkomt
  • Van afstand herprogrammeerbaar