Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag piano eigenschappen

Eigenschappen van een piano

Er zijn aardig wat mensen die thuis een piano hebben staan. Iedereen die het speelt vind het waarschijnlijk een geweldig instrument, het is echter wel zo dat bijna niemand weet hoe een piano precies werkt en hoe alles in elkaar zit. Zo weten veel mensen nog niet eens dat een piano een snaarinstrument is. Wij willen deze onbenulligheid de wereld uit helpen, daarom laten wij in dit artikel zien wat de eigenschappen van een piano nu precies zijn. Toetsen De toetsen zijn de onderdelen waar de piano om bekend staat, dit zijn namelijk die onderdelen die je indrukt om een…