Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag ooglaserbehandeling eigenschappen

Eigenschappen van een ooglaserbehandeling

De eigenschappen van een ooglaserbehandeling liggen vooral in de manier waarbij lasers ingezet worden om een stukje van het hoornvlies, dan wel de ooglens weg te branden, om zodoende de scherpte werking van het oog danig te beïnvloeden. Niet elk type laser of laserbehandeling is mogelijk voor elk type oog, en voor elk type sterkte. Patiënten met oogsterkte positief (verziendheid of hypermetropie) kunnen beter geholpen worden met ooglaserbehandelingen dan patiënten met een negatieve oogsterkte (bijziend of myopie). Ooglaserbehandeling Er zijn drie hoofdgroepen te vinden in de verschillende ooglaserbehandelingen. Zo is er de Lasek behandeling die hoofdzakelijk de eerste hoornvlieslagen beïnvloed,…