Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag VR

Eigenschappen van virtual reality

Wat zijn de eigenschappen van virtual reality Laten we beginnen met je uitleggen wat VR ook al weer betekent. Virtual reality omvat alle technieken die gebruikt worden om je in een kunstmatige, virtuele realiteit (werkelijkheid) te doen opgaan. Vaak dragen mensen hiervoor een speciale VR bril en zien ze 3D animaties die lijken op onze echte wereld. Doordat je met deze bril geheel qua zicht afgesloten wordt van de buitenwereld, ga je echt op in de andere wereld. De belangrijkste eigenschappen van Virtual Reality: 3D wereld door geavanceerde computertechnologie mogelijk gemaakt. Je maakt onderdeel uit van deze wereld en kunt…