Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag maagband

Eigenschappen van een maagband

In een maatschappij als deze zijn er steeds meer mensen te dik. Dit heeft te maken met het eetpatroon van deze groep personen en met het eten wat je allemaal in de winkel kunt kopen. Mensen die over het algemeen veel te dik zijn die hebben meestal een eetverslaving. En dan met name voor erg zoet eten. Hierdoor blijven ze maar eten, ze voelen niet dat de honger al over is en zo worden ze steeds dikker. Dit alles zorgt voor een vele malen hoger gewicht. Het is dan ook heel lastig voor deze mensen om het vet te verliezen…