Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag incassobureau

Eigenschappen van een goed incassobureau

Wat zijn de eigenschappen van een goed incassobureau? Als bedrijf krijg je vroeger of later te maken met klanten die niet betalen. Vaak wordt er dan niet gereageerd op door je eigen organisatie verstuurde herinneringen en ben je genoodzaakt om een incassobureau in de hand te nemen. Maar hoe gaat een goed incassobureau te werk? Daar gaan we vandaag op in. Op basis van welke eigenschappen schakel je een incassobureau in? Allereerst is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met het incassobureau, zodat jullie van elkaar weten wat je kunt verwachten. Formuleer helderde doelstellingen en controleer ze hier regelmatig…