Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag growth hacking

Eigenschappen van growth hacking

De betekenis van growth hacking is een uitvinding door Sean Ellis in 2010 toen hij een vervanger voor zichzelf aan het zoeken was en geïrritieerd raakte door de marketing mensen die hij tegen kwam. Veel marketeers prioriteren niet goed en hoewel ze zeggen dat ze groei willen, gaat het nooit echt om de groei maar meer om het uiterlijk Een growth hacker is dus iemand die zich helemaal inzet op het behalen van een doel. Alles staat in dienst van dit doel. Growth hacking kan je dus eigenlijk zien als een soort rol die iemand aanneemt, dan als een functie. Veel mensen…