Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag call opties eigenschappen

Eigenschappen van call opties en put opties

Call opties en put opties staan met elkaar in verband Het heeft daarom weinig zin om alleen een van beide begrippen uitleggen. Daarom geven we hier een beschrijving van beide begrippen. Zowel een call optie als een put optie hebben beide betrekking op 100 aandelen. Deze aandelen worden gedurende een bepaalde periode gekocht of verkocht. De verkoper en koper bepalen hiervoor een van te voren afgesproken prijs. Als u een call optie koopt, houdt dat in dat u tegen deze van te voren afgesproken prijs 100 aandelen koopt. U betaalt hiervoor een bepaalde premie. Deze premie betaalt u aan een…