Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van linkshandige mensen

Soms kan het onhandig zijn om linkshandig te zijn in een wereld vol rechtshandigen. Maar, linkshandig zijn, is stiekem ook heel tof!

Vroeger zag men linkshandigheid als een handicap. Kinderen die met links schreven werden gedwongen met rechts te gaan schrijven. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Toch moeten linkshandige mensen zich aanpassen in een wereld die gemaakt is door en voor rechtshandige mensen. Problemen met de blikopener of de horlogeknop die de verkeerde kant op gaat… Wat maakt dat iemand linkshandig is? En hoe kan je hier van genieten?

1. Linkshandige mensen hebben een meer symmetrisch georganiseerd brein

Het menselijke brein is in twee delen gelateraliseerd, waarbij beide hersenhelften verschillende taken verrichten.
Bij linkshandige mensen is deze scheiding tussen beide hersenhelften minder sterk, waardoor zij op een andere manier bijvoorbeeld taal en emoties verwerken. Bij linkshandige mensen wordt in tegenstelling tot rechtshandigen bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning beide hersenhelften gebruikt.

2. Linkshandigheid gaat gepaard met overwinningen in contactsporten

Bij contactsporten zoals tennis en schermen hebben linkshandige mensen een voordeel. Onderzoek naar tennissers liet zien dat linkshandige tennisspelers wel degelijk kunnen profiteren van hun handigheid!

3. Oplossingsgerichtheid

Omdat linkshandigen worden gedwongen zich aan te passen in een rechtshandige wereld moeten linkshandige personen op jonge leeftijd manieren moeten vinden om te kunnen participeren in de rechtshandige wereld, dat maakt ze meer oplossingsgericht en slim!

4. Het heeft een evolutionaire functie gehad

Blijkbaar heeft linkshandigheid voordelen gehad voor de evolutie, anders zouden er vandaag de dag geen linkshandige personen meer zijn.

Bron: https://www.delinkshandigenwinkel.nl/