Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van LED schijnwerpers

We worden er steeds opnieuw aan herinnerd dat LED schijnwerpers beter werken dan traditionele schijnwerpers. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Daar vertellen we je nu graag meer over.

Hoe werkt een LED schijnwerper?

LED is een afkorting van de Engelse term Light Emitting Diode. Een halfgeleider in de lamp produceert fotonen die licht afgeven. Door dit licht te bundelen en te reflecteren kun je een ruimte verlichten. Omdat de energie optimaal wordt gebruikt kan er met minder Watt toch een hogere opbrengst gerealiseerd worden. Een bijkomend voordeel is de beperkte warmteontwikkeling van deze lampen.

Opbouw van LEDs

De lamp van een LED schijnwerper is opgebouwd uit een kleine chip die bestaat uit meerdere lagen halfgeleidend materiaal. Een lamp kan opgebouwd worden uit één of meerdere chips die worden gemonteerd op een materiaal dat warmte geleid. Dit is het koellichaam, dat in een lens wordt gebouwd. De buitenzijde is van kunststof, dus niet meer van breekbaar en potentieel gevaarlijk glas zoals dat met gloeilampen het geval is.

Solid State verlichting

LEDs vallen onder de Solid State (SSL) lampen waar ook OLEDs onder vallen. Dit soort verlichting werkt op basis van specifieke lichtbundels, terwijl gloeilampen en TL-buizen juist rondom licht en warmte produceren. Daarmee is Solid State verlichting veel zuiniger in gebruik. SSLs schijnen alleen in de gewenste richting en niet rondom. Dit is ook een voordeel van LEDs ter vervanging van TL-lampen, waarbij vaak een reflectielaag aan de achterzijde nodig is om het licht te richten.

High Powered en Low Powered LED lampen

Er zijn twee soorten LEDs; High Powered lampen die meer energie verbruiken, en Low Powered die minder energie verbruiken. In praktijk worden HP LED lampen gebruikt om ruimtes te verlichten, LP LED lampen worden gebruikt in de vorm van indicatielampjes zoals het rode lampje op een televisie of videocamera.

Meer weten over LED schijnwerpers, bezoek dan Altijdverlicht.nl.