Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van duurzaam wc papier

Wat is duurzaam wc papier en wat maakt het uniek?

Verschil duurzaam vs niet-duurzaam?

Onder duurzaam verstaan we de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven. Dat betekent dat we een grondstof gebruiken die onuitputtelijk is, dat kan omdat de natuur hier zelf in voorziet of dat we een handje helpen door bijvoorbeeld een boom terug te planten.

Het tegenovergestelde hiervan is niet-duurzaam. Daarbij denken we aan uitputtelijke grondstoffen waar de natuur niet van kan herstellen, zoals het mijnen van metalen.

Wat zijn de kenmerken van duurzaam wc papier?

Duurzaam wc papier is vervaardigd van gerecycleerd papier en papier dat gewonnen wordt uit duurzaam gewonnen hout. Dat hout komt van plantages af die herplant worden. Er wordt dus geen hardhout gebruikt uit bedreigd regenwoud.

Papier en karton kunnen gemiddeld 7 keer gerecycled worden. In Nederland wordt ongeveer de helft van het wc papier uit gerecyclede vezels gemaakt.

Duurzaam wc papier belast het ecosysteem minder, al heeft alles wat we doen natuurlijk enig effect. Minder gebruiken is in dat opzicht altijd beter.