Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Eigenschappen van Beton Ciré

Beton Ciré is een cementsoort die verschillende eigenschappen kent. De soort is populair door de unieke samenstelling, waarbij het cement wordt afgewerkt met was (ciré), wat dient als beschermlaag.

Verder kan men beton ciré gebruiken voor badkamers, keuken, woonkamers, vloeren, meubel, open haarden en de tuin. Wanneer men kiest voor beton ciré is het van belang om te weten hoe men het kan gebruiken in en rond het huis.

Ondergrond

Beton ciré is een cementsoort die goed werkt als ondergrond. Wanneer u het daarvoor wil gebruiken is het van belang dat de ondergrond vast zit en blijft. Als de vloer los zit of verrot is dan is het van belang dat het verwijderd wordt. Verder kunnen gaten in de muren opgevuld worden met geschikte krimpvrije mortel, wat glad gestukadoord kan worden.  Kenmerkend voor beton ciré is dat het daarna een lange periode van goede kwaliteit blijft. Het is duurzaam materiaal.

Gewenste kleur

Een andere eigenschap van beton ciré betreft dat je het een andere kleur kan geven. Het is dan van belang om eerst alle hoeveelheid beton ciré te mengen met de kleurstof/pigment om een constante kleur te krijgen. Wanneer u gebruik maakt van verschillende emmers, dan moeten die onderling goed verdeeld worden. Vervolgens moeten alle hoekjes van de emmer gecontroleerd worden, om er zeker van te zijn dat er niks is achtergebleven. Als deze handelingen voltooid zijn dan is het verstandig om de op kleur gebrachte beton ciré als laatste nog een keer via een zeef in een schone emmer te gieten. Op die manier zal de kleur van beton ciré het beste uitkomen.

Bron: https://www.beton-aparte.nl/