Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Gezondheid

Eigenschappen van een goede ooglaserkliniek

Wie zijn ogen wil laten laseren maakt eerst een weloverwogen keuze. Vaak denken mensen lang na over de vraag of ze nou wel of niet die stap willen zetten. Wanneer zij eenmaal ervoor kiezen dit toch te doen, is het van groot belang om wel een goede kliniek uit te zoeken. Om er zo voor de zorgen dat zij de beste behandeling krijgen. Wat mensen graag willen bij het kiezen van een kliniek voor hun oogoperatie is snelheid en prijs. Mensen willen graag zo snel mogelijk weer thuis zijn na een behandeling en het liefst ook maar kort revalideren. Dan…

Eigenschappen van diabetes

Diabetes patiënten ondervinden dagelijks momenten waarop ze in een hypo of een hyperfase verkeren. In dit artikel beschrijven we wat deze fases inhouden. Hypo Bij een hypofase zit er te weinig suiker in het bloed. De kenmerken van een hypo…