Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand september 2019

Eigenschappen van een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een compleet zelfstandige woning die bijvoorbeeld bij een bestaande woning in de tuin kan worden geplaatst. Een mantelzorgwoning zorgt ervoor dat je zelfstandig in je eigen sociale omgeving kunt blijven wonen, uiteraard met hulp van je mantelzorgers. Het is een woning vergelijkbaar met iedere andere woning en bevat dan ook een keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer. Maar toch kenmerkt een mantelzorgwoning zich door een aantal bijzondere eigenschappen. Over welke bijzondere eigenschappen beschikt een mantelzorgwoning? Een mantelzorgwoning is dus een woning die pal naast je bestaande woning geplaatst kan worden. Hierin kan volledig zelfstandig gewoond worden, met behulp…