Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand augustus 2018

Eigenschappen van grootkeuken hygiene HACCP

HACCP is een term die je misschien wel ooit gehoord hebt als je werkt in een bedrijf wat met voeding omgaat. Het is een term die betrekking heeft op een specifieke richtlijn. Deze richtlijn is van toepassen op ieder bedrijf die een stuk van het proces van het verwerken en verschepen van eten op zich neemt. Elk bedrijf wat dus een taak op zich neemt met eten moet zich houden aan deze richtlijnen. HACCP is een afkorting voor de betekenis: Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen om gezondheidsrisico’s voor de mensen helemaal te doen…